www.mijnomgevingen.nl

Mijn-omgevingen.nl is een initiatief van Holland Financial Business Group. Holland Financial Business Group is een gespecialiseerd IT bedrijf in de financiële dienstverlening. Bekende merken van HFBG zijn onder andere:
Holland Financial Business Group ontwikkelt diverse platformen waarop zowel consumenten en financieel dienstverleners inzicht krijgen in hun bestaande producten en relaties. Binnen deze platformen kunnen wijzigingen, berekeningen en signalen worden weergegeven. 

VOOR CONSUMENTEN
MIJNHYPOTHEEKTOEKOMST.NL
mijnhypotheektoekomst.nl is er voor geldverstrekkers en intermediairs die op een proactieve en consumentvriendelijke manier willen communiceren met hun relaties.

Mijnhypotheektoekomst.nl biedt online een actueel overzicht van de status van de hypotheekaanvragen van uw klanten. U vindt hier ook aanvullende informatie over onderpand- en leninggegevens.

Een hypotheek aanvragen is vaak een traject van weken, zo niet maanden. In Mijnhypotheektoekomst.nl is de status van een aanvraag direct inzichtelijk. Uw klanten zien precies waar in het proces van de aanvraag ze zich bevinden en wat er in die fase van hen verwacht wordt.

Binnen dit portaal kan uw klant een account (met inlog) aanmaken. Op die manier kan uw klant in een beveiligde omgeving documenten plaatsen die de geldverstrekker nodig heeft voor het beoordelen van de hypotheekaanvraag. Op deze manier kan het aanvraag- en acceptatieproces worden versneld en vereenvoudigd. Uw klant kan deze documenten eenvoudig uploaden door bestanden van zijn computer of uit zijn email te kopiëren. Uw klant kan  eventueel ook gegevens die bekend zijn bij de overheid (gemeente, belastingdienst) over het inkomen, pensioen vermogen en de woning via een pdf downnloaden vanuit www.mijnoverheid.nl (uw klant kan daar inloggen met zijn/haar DigiD). 

Naast het plaatsen van documenten kan de informatie binnen dit portaal u ook bijzonder behulpzaam zijn bij het realiseren van besparingen tijdens de looptijd van uw hypotheek. Door gegevens van de hypotheek van uw klant te gebruiken en te actualiseren (hoogte leningbedrag, rente%, rentevaste periode, looptijd hypotheek, premie en kapitaal overlijdensrisicoverzekering) ontvangt u periodiek alerts over besparingsmogelijkheden binnen de hypotheken van uw klanten. Wij attenderen u dan op besparingsmogelijkheden zoals risicoklassedaling, rentemiddeling, oversluiten hypotheek of een premiebesparingsmogelijkheid op uw overlijdensrisicoverzekering. 
Uw klant kan binnen dit portaal op elk moment de informatie binnen zijn/haar ‘mijn omgeving’ updaten en delen met u.  

VOOR FINANCIEEL DIENSTVERLENERS
Binnen dit portaal bieden wij geldverstrekkers de mogelijkheid om hun klantenbestand in te laden met de bijbehorende gegevens over producten (kenmerken hypotheek, verzekering, onderpand). Door deze data in te lezen in Portefeuillesignalen kan er actieve nazorg worden  verleend en kunnen er campagnes worden  gecreëerd. De Geldverstrekker kan dat in nauwe samenwerking met de (of een select aantal) adviseurs doen. De adviseurs ontvangen dan signalen die betrekking hebben op hun klanten. Zij kunnen deze klanten dan benaderen vanuit concrete events. Tevens heeft het portaal diverse tools waarmee adviseurs hun klanten beter en efficiënter kunnen bedienen. Ook kunnen er online formulieren in het portaal worden geplaatst waarmee de adviseur mutaties direct in kan schieten bij de backoffice van de geldverstrekker. Het portaal wordt vormgegeven in de look & feel van de geldverstrekker en kan opengesteld worden aan de adviseurs waarmee de geldverstrekker samenwerkt .

Vanuit dit portaal kan de adviseur gegevens koppelen naar de meest gangbare adviespakketten in de markt (Adviesbox, Findesk, Finix, Scenario).

De applicatie toont dagelijks voor welke klanten u iets kunt betekenen. Zo worden verhuizende assurantie klanten totaalklant, worden klanten aan een betere hypotheek geholpen, of wijst de adviseur ze eenvoudig op een goed alternatief bij het einde van de rentevaste periode. De software ondersteunt de geldverstrekker en adviseur bij het invullen van hun wettelijke zorgplicht en nazorg. Proactieve zorgplicht biedt  meer kansen dan u denkt.